เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมือวานนี้84
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้190
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว474
mod_vvisit_counterเดือนนี้2048
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1930
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด162415
หน้าแรก สหวิทยาเขต

 

schnetwork

      การจัดตั้งสหวิทยาเขตของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยโรงเรียนในสังกัด สพม.12 ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 สหวิทยาเขต จำแนกเป็น :
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 สหวิทยาเขต (รายชื่อลำดับที่ 1-13)
      จังหวัดพัทลุง 4 สหวิทยาเขต (รายชื่อลำดับที่ 14-17)

*** และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง  17 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 4-9  ทำให้สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศดังกล่าว

       

ที่
สหวิทยาเขต
จำนวนโรงเรียน
สพม.
 1  เบญจม
5
สพม.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2  กัลยาณี
5
 3  พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
5
 4  ทุ่งสง
4
 5  สตรีทุ่งสง
5
 6  ร่อนพิบูลย์ - จุฬาภรณ์
6
 7  ต้นน้ำตาปี
5
 8  ทุ่งใหญ่
5
 9  หัวไทร - เชียรใหญ่
7
10  ปากพนัง - เชียรใหญ่
6
11  ชะอวด
5
12  สิชล - ขนอม
6
13  ท่าศาลา - นบพิตำ -พรหมคีรี
7
14  เมืองพัทลุง
6
สพม.พัทลุง
 
 
 
15  ควนขนุน
10
16  ตะโหมด
6
17  ปากพะยูน
5

 

 

pdf buttonรายชื่อสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสหวิทยาเขต

คลิก สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบ SESA


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

pdf buttonประกาศ สพม.นศ.  เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต (ปี 2564)  new1

pdf buttonประกาศ สพม.นศ.  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต (ปี 2564) new1

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต (ปี2563) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการการบริหารสหวิทยาเขตกัลยาณี(ปี2563) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต (ปี2563) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต (ปี2563)

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

pdf buttonคำสั่ง สพม.12  ที่ 54/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต

pdf buttonประกาศ สพม.12 เรื่อง การจัดตัั้งสหวิทยาเขต (ปรับปรุง ปี 2560)

pdf buttonประกาศ สพม.12 เรื่อง การจัดตัั้งกลุ่มสหวิทยาเขต / แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ปี 2560)

       excel-icon รายชื่อสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสหวิทยาเขต   ( ปี 2555 )

pdf buttonคำสั่ง สพม.12 ที่ 141/2555  เรื่อง มอบหมายภารกิจการบริหารจัดการของสหวิทยาเขต

pdf buttonแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
      การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.2554)

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 16:42 น.)