เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมือวานนี้112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้881
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1084
mod_vvisit_counterเดือนนี้2712
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3954
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด195431
หน้าแรก สหวิทยาเขต

 

schnetwork

ความเป็นมา      

       การจัดตั้งสหวิทยาเขตของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยโรงเรียนในสังกัด สพม.12 ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 17 สหวิทยาเขต จำแนกเป็น :
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 สหวิทยาเขต (รายชื่อลำดับที่ 1-13)
      จังหวัดพัทลุง 4 สหวิทยาเขต (รายชื่อลำดับที่ 14-17)

*** และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง  17 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 4-9  ทำให้สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่อยู่ในท้องที่จังหวัดพัทลุงเดิม ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตามประกาศดังกล่าว

ปัจจุบัน

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน ดำเนินการจัดตั้งสหวิทยาเขต จำนวน 14 สหวิทยาเขต ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 

       

ที่
ชื่อสหวิทยาเขต
จำนวนโรงเรียน
 1  เบญจม
5
 2  กัลยาณี
5
 3  พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
5
 4  ทุ่งสง
4
 5  สตรีทุ่งสง
5
 6  ร่อนพิบูลย์ - จุฬาภรณ์
6
 7  ต้นน้ำตาปี
5
 8  ทุ่งใหญ่
5
 9  หัวไทร
5
10  เชียรใหญ่
4
11  ปากพนัง
4
12  ชะอวด
5
13  สิชล - ขนอม
6
14  ท่าศาลา - นบพิตำ -พรหมคีรี
7

 

 

pdf buttonรายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ. จำแนกตามกลุ่มสหวิทยาเขตและสหวิทยาเขต new1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

pdf buttonประกาศ สพม.นศ.  เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต (ปี 2566)  new1

pdf buttonคำสั่ง สพม.นศ.  เรื่อง แต่งตั้งประธานสหวิทยาเขต (ปี 2566)new1

pdf buttonประกาศ สพม.นศ.  เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต (ปี 2564)  

pdf buttonประกาศ สพม.นศ.  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต (ปี 2564) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง การจัดตั้งสหวิทยาเขต (ปี2563) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการการบริหารสหวิทยาเขตกัลยาณี(ปี2563) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต (ปี2563) 

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต (ปี2563)

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

pdf buttonคำสั่ง สพม.12  ที่ 54/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต

pdf buttonประกาศ สพม.12 เรื่อง การจัดตัั้งสหวิทยาเขต (ปรับปรุง ปี 2560)

pdf buttonประกาศ สพม.12 เรื่อง การจัดตัั้งกลุ่มสหวิทยาเขต / แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ปี 2560)

       excel-icon รายชื่อสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสหวิทยาเขต   ( ปี 2555 )

pdf buttonคำสั่ง สพม.12 ที่ 141/2555  เรื่อง มอบหมายภารกิจการบริหารจัดการของสหวิทยาเขต

pdf buttonแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
      การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.2554)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 11:34 น.)