แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้26
mod_vvisit_counterเมือวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว743
mod_vvisit_counterเดือนนี้1077
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2005
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด153880
หน้าแรก ผู้บริหารและบุคลากรฯ สพม.นศ.

 

sea12person

จำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565)

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม/หน่วย (คน)
ฝ่าย
บริหาร
กลุ่ม
อำนวยการ
 กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

รวม
ผอ.สพม. 1                     1
รอง ผอ.สพม. 2                     2
ศึกษานิเทศก์           10     1     11
บุคลากร
38ค.(2)
  5 7  3 5   4 1  1 1 1 28
ครู/บุคลากร
(ช่วยราชการ)
  1 1  -      1         3
ลูกจ้างประจำ   1              -     1
ลูกจ้างชั่วคราว   6   1   4    1 1 1 15
พนักงานราชการ    1 1               3
รวม (คน) 3 14 9 4  6 11 9 1 3 2 2  64


                    

 cc newรายชื่อ  :  ผู้อำนวยการ สพม.นศ.      รองผู้อำนวยการ สพม.นศ.      บุคลากร สพม.นศ.

* แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นศ.

 

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

act6_120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
act5 120


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2565 เวลา 10:58 น.)