เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมือวานนี้112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้878
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1084
mod_vvisit_counterเดือนนี้2709
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3954
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด195428
หน้าแรก ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

 

qa1

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีฯ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. 

chart lineผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : รายโรงเรียน

stat-iconผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : จำแนกตามสถานะการรับรอง

stat-iconผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : จำแนกตามระดับคุณภาพ

stat-iconผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : จำแนกตามตัวบ่งชี้

qalogo24ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากเว็บไซต์ สมศ.

 


แหล่งข้อมูล :  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพม.นศ.
เว็บไซต์ :  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. www.onesqa.or.th

 

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

qa54-58 f คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2555
จำนวนหน้า : 116 หน้า
ประเภทไฟล์ .zip  ขนาดไฟล์ 1.73 Mb
 act5 120 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก : 2 เมษายน 2553)
จำนวนหน้า : 14 หน้า
ประเภทไฟล์ .pdf  ขนาดไฟล์ 130 Kb
 act6 120 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 99 ก : 3 พฤศจิกายน 2553)
จำนวนหน้า : 17 หน้า
ประเภทไฟล์  .pdf  ขนาดไฟล์ 97.6 Kb


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10:13 น.)