เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมือวานนี้162
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้403
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว684
mod_vvisit_counterเดือนนี้2604
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3661
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด183743
หน้าแรก โรงเรียนในโครงการตามนโยบาย

texttag3

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ตามนโยบาย / จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ที่
โครงการตามนโยบาย สพฐ. หน่วยงานกำกับดูแล จำนวนโรงเรียน
1
สนก.
2
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) * Web error
สมป.
17
3
สนก. / มจร.
47
4
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
สป.ศธ.
31
5
ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ
17
6
สศศ.
25
7
สสวท. / สอวน.
6
8
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สวก. สพฐ.
30
9 โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
"โรงเรียนสุจริต"
สนก. 11
10
โรงเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
สทร. / สกอ.
2
11
สทร. / สกอ.
32
12
สทร. / สกอ.
43
13
สมป.
31
14
สวก. / ศนฐ. 
17
15
สนก.
6

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ

ที่
โครงการของหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ หน่วยงานกำกับดูแล จำนวนโรงเรียน
1
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8
2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก.ทรัพยากรฯ
2
3
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยฯ, สถาบันคีนันฯ
13


รายชื่อหน่วยงาน / สถาบันฯ

สนก. :  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สมป. :  สำนักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สทร. :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สวก. :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สศศ. :  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  :  ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศธ. :  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
สอวน. :  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
สสวท. :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มจร. :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:53 น.)