เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมือวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้119
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว896
mod_vvisit_counterเดือนนี้2420
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3518
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด187077
หน้าแรก กลุ่มสหวิทยาเขต

k schnetwork

 

          เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มสหวิทยาเขต ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6  กลุ่มสหวิทยาเขต เพื่อการประสานงาน ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ  การบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  โดยจำแนกเป็น :

          - โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 4 กลุ่มสหวิทยาเขต

          - โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง             จำนวน  2 กลุ่มสหวิทยาเขต

 

*** และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง  17 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 4-9  ทำให้สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศดังกล่าว

   pfeil สพม.นครศรีธรรมราช  มี กลุ่มสหวิทยาเขต  จำนวน  4  กล่ม         

    pfeil สพม.พัทลุง             มี กลุ่มสหวิทยาเขต  จำนวน  2  กลุ่ม   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :  new1

pdf buttonประกาศ สพม.นศ. เรื่อง การจัดตัั้งกลุ่มสหวิทยาเขต (ปี 2564) 

pdf buttonประกาศ สพม.นศ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต (ปี 2564) 

pdf buttonประกาศ สพม.12 เรื่อง การจัดตัั้งกลุ่มสหวิทยาเขต (ปี 2563)

pdf buttonประกาศ สพม.12  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต (ปี2563) 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 16:44 น.)