เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมือวานนี้112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้883
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1084
mod_vvisit_counterเดือนนี้2714
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3954
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด195433
หน้าแรก องค์คณะบุคคล สพม.นศ.

 

 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ก.พ.ท.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
1. รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี ประธานกรรมการ
2. นายโชติ ชูสุวรรณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
3. นายประเสริฐ จันทร์คล้าย กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
4. นายไพบูลย์ พัดศรีเรือง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)
5. นายมนตรี รักษ์ศรีทอง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.)
6. นายยินดี วรรณมณี กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
7. นายสมนึก รักดำ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
8. นายจามร เจริญอภิบาล กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
9. นายภักดี เหมทานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายนพรัตน์ ชัยเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายอนันต์ รัตนสุภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายอรรถพร ขาวล้วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายภิญโญ จันทรวงศ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12)
กรรมการและเลขานุการ
 
* แหล่งข้อมูล :  กลุ่มอำนวยการ

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

obecdoc_120

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปี 2558
: ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรหรือสมาคม 
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปี 2556
: ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (8/2556, 24 กรกฎาคม 2556)
: กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรหรือสมาคม (5/2556, 21 มิถุนายน 2556)
: กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (3/2556, 21 มิถุนายน 2556)

act5_120 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาฯ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2546

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 29 ก : 31 ธันวาคม พ.ศ.2546)
จำนวนหน้า : 7 หน้า
 

board2_cover2 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้จัดพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า :  88 หน้า

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:51 น.)