เว็บไซต์สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมือวานนี้84
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้188
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว474
mod_vvisit_counterเดือนนี้2046
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1930
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด162413
หน้าแรก องค์คณะบุคคล สพม.นศ.

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายนริศ ฤทธาภิรมย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.
2. ผู้แทน ก.ค.ศ. นายวิมล จำนงบุตร อนุกรรมการ
3. ผู้แทนคุรุสภา นายไพรัช วงศ์นาถกุล อนุกรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา อนุกรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายปิติเลิศ สุวรรณเกษา อนุกรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง นายมานิต วรรณคง อนุกรรมการ
7. ผู้แทนข้าราชการครู นายประมวล เตี้ยนวล อนุกรรมการ
8. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายภักดี เหมทานนท์ อนุกรรมการ
9. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ อนุกรรมการ
10.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นายภิญโญ จันทรวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
   
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  

 


pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

act6_120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
act5 120 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2548
act5 120

ประกาศ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีฯ

ปี 2558  >> ประกาศ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558pin--plus อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (หมวด 1 มาตรา 27) และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระอยูในตำแหน่งคราวละ 4 ปี


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:17 น.)