แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมือวานนี้73
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้266
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว260
mod_vvisit_counterเดือนนี้580
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1369
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด104156
หน้าแรก ผู้บริหารและบุคลากรฯ สพม.12

 

sea12person

จำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563)

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ (คน)
ฝ่าย
บริหาร
กลุ่ม
อำนวยการ
 กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

รวม
ผอ.สพม. 1                     1
รอง ผอ.สพม. 1                     1
ศึกษานิเทศก์           12     1     13
บุคลากร
38ค.(2)
  4 8  4  9   5 2  1 1 1 35
ครู
(ช่วยราชการ)
  1 -  -               1
ลูกจ้างประจำ   1  1            -     2
ลูกจ้างชั่วคราว   6 2 2   4    1 1 2 19
พนักงานราชการ     1                2
รวม (คน) 2 12 12  6  10 13 9 2 3 2 3  74

 * หมายเหตุ    มาช่วยปฏิบัติราชการ :  ครู 1 คน ,  ลูกจ้างประจำ 3 คน
                    

 cc newรายชื่อ  :  ผู้อำนวยการ สพม.12      รองผู้อำนวยการ สพม.12      บุคลากร สพม.12

* แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12

 

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

act6_120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
act5 120


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16:34 น.)