แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมือวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้144
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว568
mod_vvisit_counterเดือนนี้1368
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2158
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด70631
หน้าแรก ผู้บริหารและบุคลากรฯ สพม.12

 

sea12person

จำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ (คน)
ฝ่าย
บริหาร
กลุ่ม
อำนวยการ
 กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ

รวม
ผอ.สพม. 1                 1
รอง ผอ.สพม. 1                 1
ศึกษานิเทศก์            10     1 11
บุคลากร ม.38ค.(2)   4 8  4  7   5 1  1 30
ครู (ช่วยราชการ)   - -  1           1
ลูกจ้างประจำ   2  1            1 4
ลูกจ้างชั่วคราว   6 4 1   4     16
พนักงานราชการ     1              1
รวม (คน) 2 12 14  6  7 11 9 1  4  65

 * หมายเหตุ    มาช่วยปฏิบัติราชการ :  ครู 1 คน ,  ลูกจ้างประจำ 3 คน
                    

 cc newรายชื่อ  :  ผู้อำนวยการ สพม.12      รองผู้อำนวยการ สพม.12      บุคลากร สพม.12

* แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12

 

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

act6_120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
act5 120


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:53 น.)