แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมือวานนี้42
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้143
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว392
mod_vvisit_counterเดือนนี้761
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1190
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด50022
หน้าแรก ผู้บริหารและบุคลากรฯ สพม.12

 

sea12person

จำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำแนกตามตำแหน่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558)

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ (คน)
ฝ่าย
บริหาร
กลุ่ม
อำนวยการ
 กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
ศูนย์
เทคโนโลยีฯ
รวม
ผอ.สพม. 1                 1
รอง ผอ.สพม. 6                 6
ศึกษานิเทศก์            12      2 14
บุคลากร ม.38ค.(2)   6 7  4  7   4 1  1 30
ครู (ช่วยราชการ)   1 2  1           4
ลูกจ้างประจำ   2  1            1 4
ลูกจ้างชั่วคราว   5 3 2     4     14
พนักงานราชการ     1              1
รวม (คน) 7 14 14  7  7 12 8 1  4  74

 * หมายเหตุ    มาช่วยปฏิบัติราชการ : รอง ผอ.สพม. 1 คน, บุคลากร 38ค.(2) 1 คน,  ครู 4 คน,  ลูกจ้างประจำ 3 คน
                     ไปช่วยปฏิบัติราชการ : รอง ผอ.สพม. 1 คน, บุคลากร 38ค.(2) 1 คน

 

 cc newรายชื่อ  :  ผู้อำนวยการ สพม.12      รองผู้อำนวยการ สพม.12      บุคลากร สพม.12

* แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12

 

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

act6_120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
act5 120
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 09:06 น.)