แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมือวานนี้75
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้171
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว374
mod_vvisit_counterเดือนนี้967
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1585
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด127324
หน้าแรก ผู้บริหารและบุคลากรฯ สพม.นศ.

 

sea12person

จำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ (คน)
ฝ่าย
บริหาร
กลุ่ม
อำนวยการ
 กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

รวม
ผอ.สพม. 1                     1
รอง ผอ.สพม. 2                     2
ศึกษานิเทศก์           9     1     10
บุคลากร
38ค.(2)
  4 9  3  9   6 2  1 1 1 36
ครู
(ช่วยราชการ)
  1 -  -               1
ลูกจ้างประจำ   1              -     1
ลูกจ้างชั่วคราว   5   1   3    1 1 1 13
พนักงานราชการ     1  1             3
รวม (คน) 3 11 10 5  10 10 9 2 3 2 2  67

 * หมายเหตุ    มาช่วยปฏิบัติราชการ :  ครู 1 คน ,  ลูกจ้างประจำ 3 คน
                    

 cc newรายชื่อ  :  ผู้อำนวยการ สพม.นศ.      รองผู้อำนวยการ สพม.นศ.      บุคลากร สพม.นศ.

* แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นศ.

 

pdf buttonเอกสารที่เกี่ยวข้อง

act6_120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
act5 120


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:35 น.)