แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของเว็บไซต์นี้เพียงไร ?
 
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้40
mod_vvisit_counterเมือวานนี้73
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้263
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว260
mod_vvisit_counterเดือนนี้577
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1369
mod_vvisit_counterผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด104153
หน้าแรก โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ

 

sciboy2

รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2560 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน  15 โรงเรียน 
pdfคลิกดูรายชื่อโรงเรียน

จังหวัดพัทลุง  จำนวน  4 โรงเรียน
pdfคลิกดูรายชื่อโรงเรียน

 

ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  โดยแยกการดำเนินการออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

1. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ห้องเรียน ที่สถานศึกษามุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีกีฬา ICT การงานอาชีพ โดยผ่าน ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
2. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  เช่น ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) และ MEP (Mini English Program) ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ , ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 

 

* แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.12

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2560 เวลา 12:01 น.)