หลักสูตรอบรม ประชุม สัมมนา ประจำเดือน

 

     1. หลักสูตรประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ แนวทางการดำเเนินตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2560

รับสมัคร :    24 มี.ค. 2560 - 7 เม.ย. 2560
ระยะเวลาฝึกอบรม :    19 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560
สถานที่ :    โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนคนที่สมัคร/จำนวนที่รับ :    0 / 1 คน      [รายชื่อผู้สมัคร]
จำนวนคนที่รับสมัคร ต่อโรงเรียน :    จำกัดโรงเรียนละ  1 คน
ค่าลงทะเบียน(ต่อคน) :    0  บาท
หมายเหตุ :   
  


blank